Departamentul Managementul Lucrărilor Hidrotehnice

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) administrează Infrastructura Sistemului Național de Gospodărire a Apelor (ISNGA), formată, în principal, din:
► 58.000 de km de albii cadastrate neregularizate.
► 21.000 de km de albii regularizate.
► 87 acumulări din categoriile de importanță A și B .
► 332 acumulări din categoriile de importanță C și D.
► Diferite alte amenajari hidrotehnice și prize de apă pentru captare, noduri hidrotehnice, derivații, stații de pompe, altele

Prin compartimentele sale, Departamentul Managementul Lucrărilor Hidrotehnice asigură următoarele activități, consultanță și intervenți pentru:
► Exploatarea și mentenanța infrastructurii Sistemului Național de Gospodărire a Apelor (SNGA)
► Urmărirea comportării construcțiilor pentru asigurarea siguranței în exploatare a construcțiilor hidrotehnice administrate
► Reglementarea exploatării coordonate a acumulărilor, pe bazine hidrografice
► Înscrierea și actualizarea permanentă a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și administrarea A.N. ”Apele Române”, a tuturor construcțiilor și activelor corporale
► Mentenanța utilajelor de mică și mare mecanizare angrenate în realizarea intervențiilor la construcții, precum si mentenanța parcului auto din dotarea instituției.​

Mai multe detalii despre activitatea Departamentului Managementul Lucrărilor Hidrotehnice al Administrației Naționale „Apele Române” în documentul atașat.

DESPRE NOI