Departamentul Managementul Lucrărilor Hidrotehnice

Planul Tehnic cuprinde activităţile de: exploatare, mentenanță (întreţinere și reparații), refaceri și reparații majore realizate cu personal propriu și cu terți, la obiectivele din administrare.

 

La elaborarea Planului Tehnic pe anul 2021 s-au avut ȋn vedere:
  • Propunerile de lucrări rezultate în urma verificarilor efectuate în teren, a inspecțiilor efectuate de către personalul din Administratiile Bazinale de Apa sau Administratia Nationala “Apele Romane” – Sediul Central, a lucrărilor recomandate în rapoartele de sinteză privind Urmărirea Comportării Construcțiilor pentru obiectivele la care se face urmărire specială şi în raportul anual de sinteză privind activitatea de Urmărirea Comportării Construcțiilor la nivelul Sistemelor de Gospodărire a Apelor.
  • Prevederile planurilor de măsuri stabilite prin procesele verbale de control întocmite în anii anteriori, de către comisiile de control din cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor şi Administratia Natională “Apele Române” și prevederile comisiei Urmărirea Comportării Construcțiilor din cadrul Administrația Națională “Apele Române” – Sediul Central.

 

Pentru anul 2021, suma totală programată pentru cheltuielile de Program de Gospodărirea Apelor / Administrația Națională “Apele Române”, a fost de circa 713.884 mii lei (fără TVA), din care s-a realizat circa 92%.
Cheltuielile de Plan Tehnic reprezintă circa 34% din valoarea totală a cheltuielilor de Program de Gospodărire a Apelor, iar valoarea realizată in anul 2021 a fost de 221.500 mii lei (fara TVA) din totalul cheltuielilor finanțat din surse proprii.
Cantitățile fizice de lucrări din Planul Tehnic, respectiv volumele realizate pentru activitățile reprezentative și gradul de realizare față de program, sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tip activitateUnitate măsurăCantități fizice realizate în 2021Grad realizare
1Terasamentemii mc40599
2Reprofilări si decolmatări cursuri amenajatemii mc85392
3Reprofilări și decolmatări cursuri neamenajatemii mc2724124
4Piatră și anrocamente (inclusiv peree și consolidări de piatră)mc37.838115
5Beton (inclusiv peree din beton)mc214181
Exploatarea lucrărilor din administrare, lucrări ce compun Infrastructura Sistemului Național de Gospodărirea Apelor (ISNGA), reprezintă o parte importantă a Planului Tehnic.  Activitatea de Exploatare constă în: operarea, distribuirea resurselor de apă, monitorizarea ISNGA, a stării tehnice și funcționale a acesteia etc.
În 2021, Exploatarea a reprezentat circa 42% din totalul cheltuielilor de Plan Tehnic, și în suma absolută 93.319 mii lei (fara TVA).
Activitatea de mentenanță (întreţinere si reparații), refaceri și reparații majore – activitate de bază a institutiei,  a reprezentat cca 58% din cheltuielile de Plan Tehnic si, în plus față de volumele reprezentative (vezi tabel), au fost realizate și alte volume consistente, necuprinse în prezentul material.
Exemplificăm câteva activități de Plan Tehnic prin care se realizează atât volume de lucrări. cât și suportul tehnic necesar :
  • Realizarea confecțiilor metalice (exemple: grătare și batardori, scări de acces, capace la cămine, platforme de lucru…)
  • Întrețineri curente și reparații la sedii, clădiri de exploatare și spații anexe (ex. instalații electrice și sanitare, învelitori, amenajări de căi acces, parcări, trotuare și împrejmuiri).
  • Lucrări de finisaje, vopsitorii și zugrăveli la construcțiile din exploatare.
  • O activitate importantă, ne-cuantificată în unități de măsură clasice, este întocmirea de: sinteze, expertize, studii și proiecte de execuție pentru lucrările programate a se executa în Planul Tehnic.

DESPRE NOI