Lista documente referinta

LISTA DOCUMENTELOR DE REFERINTA

PENTRU IMPLEMENTAREA DIRECTIVELOR EUROPENE IN DOMENIUL APELOR

 

Nr. crt.Denumire document
Documentatii tehnice, ghiduri europene
1.Ghid european No. 01 – Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Economie si mediu
2.Ghid european No. 02 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Identificarea corpurilor de apa
3.Ghid european No. 03 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Analiza presiunilor si impacturilor
4.Ghid european No. 04 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa –Identificarea si desemnarea corpurilor de apa puternic modificate si artificiale
5.Ghid european No. 05 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Ape tranzitionale si costiere. Tipologie, conditii de referinta si sisteme de clasificare
6.Ghid european No. 06 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Stabilirea retelei de intercalibrare si procesul de exercitiu privind intercalibrarea
7.Ghid european No. 07 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Monitoringul sub Directiva cadru privind Apa
8.Ghid european No. 08 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Participarea publicului in relatie cu Directiva Cadru privind Apa
9.Ghid european No. 09 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Implementarea elementelor Sistemului Informatic Geografic (GIS) pentru Directiva cadru privind Apa
10.Ghid european No. 10 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Rauri si lacuri- tipologie, conditii de referinta si sisteme de clasificare
11.Ghid european No. 11 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Procesul de planificare
12.Ghid european No. 12–  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa –Rolul zonelor umede in contextul directivei Cadru privind Apa
13.Ghid european No. 13 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Abordarea generala privind clasificarea starii ecologice si potentialului ecologic
14.Ghid european No. 14 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Procesul de intercalibrare in 2004-2006
15.Ghid european No. 15 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Monitoringul apelor subterane
16.Ghid european No. 16 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Apele subterane in  zonele de protectie pentru captari de apa in scop potabil
17.Ghid european No. 17 –  Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa – Prevenirea sau limitarea evacuarilor directe si indirecte in contextul directivei apelor subterane 2006/118/EC
18.Document privind stabilirea politicii – Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa –  Exceptii de la obiectivele de mediu in contextul Directivei Cadru privind Apa  Art. 4.4. (extinderea termenelor), 4.5 (obiective de mediu mai putin severe) si 4.6. (deteriorarea temporara)
19.Document privind stabilirea politicii – Strategia comuna de implementare a Directivei Cadru privind Apa –  Exceptii de la obiectivele de mediu in contextul Directivei Cadru privind Apa  ce permit noi modificari sau noi activitati umane de dezvoltare durabila (Art. 4.7.)
Strategii, planuri, programe
20.Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013
21.Planul National de Dezvoltare (PND) pentru perioada 2007 – 2013
22.Planul National de Dezvoltare pentru Protectia Mediului pentru perioada 2007 – 2013
23.Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013
24.Programul Operational Sectorial de Transport 2007 – 2013
25.Programul Operaţional pentru Dezvoltare Regională REGIO 2007 – 2013
26.Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013
27.Programului Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013
28.Programul Sectorial “Cresterea competitivitatii economice” pentru perioada 2007 – 2013
29.Planurile locale de actiune pentru mediu la nivel regional si judetean
30.Strategia si politica nationala in domeniul gospodaririi apelor
31.Strategia Nationala pentru dezvoltarea durabila a serviciilor publice pentru alimentare si canalizare
32.“Pozitia Comuna a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22: Mediu” – PLAN DE IMPLEMENTARE pentru Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (octombrie 2004)
33.“Pozitia Comuna a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22: Mediu” – PLAN DE IMPLEMENTARE pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti modificata prin Directiva 98/15/CE (octombrie 2004)
34.“Pozitia Comuna a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22: Mediu” – PLAN DE IMPLEMENTARE pentru Directiva nr..76/464/CEE si “directivele fiice” referitoare la poluarea cauzata de anumite substante periculoase evacuate in mediul acvatic al Comunitatii
35.“Pozitia Comuna a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22: Mediu” – PLAN DE IMPLEMENTARE pentru Directiva 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitratii proveniti din surse agricole (iunie 2004)
36.Codul de bune practici agricole, versiunea 2005
37.Programul de actiune pentru zone vulnerabile
38.“Pozitia Comuna a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22: Mediu” – PLAN DE IMPLEMENTARE pentru Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (octombrie 2004)
39.“Pozitia Comuna a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22: Mediu” – PLAN DE IMPLEMENTARE pentru Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor (octombrie 2004)
Acorduri/Conventii/ Intelegeri/Memorandumuri bilateral si internationale ratificate
40.
41.Acord intre R.P.Romania (azi Romania) si R.P.F. Iugoslavia (azi Republica Serbia) privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice si cursurile de apa de pe frontiera sau intretaiate de frontiera de stat

Semnat la :  Bucuresti, 7 aprilie 1955 

Ratificat prin Decretul nr.242/17.06.1955

42.Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor de frontiera

Semnat la : Budapesta, 15.09.2003

Ratificat prin HG nr. 577/2004

43.Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontiera

Semnat la :  Galati, 30.09.1997

Ratificat prin Legea  nr. 16/1999 promulgata prin  DECRETUL  nr. 16 din 7 ianuarie 1999

44.Acord între Guvernul României şi Guvernului Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră,

Semnat la :  Budapesta, 15 septembrie 2003

Ratificat prin HG nr. 577/15.04.2004

45.Acord intre Ministerul mediului si Gospodaririi Apelor din Romania si

Ministerul Mediului si Apelor din Republica Bulgaria privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor

Semnat la :  Bucuresti, 12.11.2004

Ratificat  prin HG nr. 2419/2004

46.-Acord intre Ministerul Mediului si Amenajarii Teritoriului al Republicii Moldova, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului din Romania si Ministerul Mediului si Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea in zona formata din ariile protejate ale Deltei Dunarii si Prutul de Jos

Semnat la :  Bucuresti, 05.06.2000

Ratificat  prin : HG nr. 1028/2003

47.Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti

Semnat la : Stanca, 01.08.2003

Ratificat prin HG nr. 1207/2003.

48.Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea in domeniul protectiei mediului

Locul si data adoptarii: Bucuresti, 05.04.1993

Ratificat prin Hotararea Guvernului nr. 149/2000

49.Conventia privind protectia Marii Negre impotriva poluarii

Locul si data adoptarii: Bucuresti, 21.04.1992.

Ratificata prin Legea nr. 98/1992

50.Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontiera si a lacurilor internationale

Locul si data adoptarii: Helsinki, 17.03.1992.

Ratificata prin Legea nr. 30/1995

51.Conventia privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dunarea

Locul si data adoptarii: Sofia, 29.06.1994.

Ratificata prin Legea nr. 14/1995

 

52.Conventia intre Guvernul Romaniei, Guvernul Republicii Cehia, Guvernul R.R.S. Iugoslavia, Guvernul URSS si Guvernul Republicii Ungare privind protectia apelor raului Tisa si a afluentilor ei impotriva poluarii.

Semnata la Szeged, 28 mai 1986

HCM nr.136/12.07.1986

53.Memorandum de Intelegere privind Implementarea Mecanismului Financiar al EEA-2004-2009  dintre Guvernele Islandei, Principatul Liechtenstein si Regatul Norvegiei si guvernul Romaniei ul Romaniei si Guvernul Regatului Norvegiei in domeniul schimbarilor climatice
54.Memorandum de Intelegere privind Implementarea Programului de Cooperare cu Norvegia pentru Dezvoltarea Economica si Dezvoltarea Durabila a Romaniei dintre  Guverul Romaniei si Guvernul Regatul Norvegiei
55.Initiativa de la Budapesta privind intarirea cooperarii internationale pentru managementul durabil al inundatiilor

Semnat la : Budapesta, 01.12.2002

56.Declaratia ministrilor din Romania, Ucraina, Iugoslavia si Slovacia privind infiintarea Forumului Tisei pentru aparare impotriva inundatiilor

Semnat la : Budapesta, 25 mai 2001

57.Initiativa de la Budapesta (adoptata la nivelul primilor ministri) privind intarirea cooperarii internationale pentru managementul durabil al inundatiilor

Semnat la : Budapesta, 1 decembrie 2002

58.Declaraţia de colaborare în domeniul gospodăririi apelor între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului, Sănătăţii şi Protecţiei Consumatorilor din Bavaria,

Semnat la : Munchen în data de 25 aprilie 2005

DESPRE NOI