Calendarul si programul planului de management

PLANURILE DE MANAGEMENT ALE BAZINELOR

HIDROGRAFICE DIN ROMANIA

 

La nivelul Uniunii Europene au fost promovate instrumente legislative pentru protecţia si managementul durabil al resurselor de apa. Dintre acestea, de o importanta deosebita este Directiva Cadru 2000/60/EC, care defineşte apa ca pe un patrimoniu ce trebuie protejat, tratat si conservat ca atare.

Aceasta directiva asigura cadrul necesar gospodaririi durabile a apei, ceea ce presupune gestiunea cantitativa si calitativa a apelor si ecosisteme sănătoase, avand ca scop atingerea  „starii bune’ a apelor  pana in anul 2015. Instrumentul de implementare al Directivei Cadru, reglementat prin Articolul 13 si Anexa VII, este reprezentat de Planul de Management al Bazinului / Districtului Hidrografic care, pe baza cunoasterii starii corpurilor de apa, stabileste obiectivele tinta pe o perioada de 6 ani si propune masuri pentru atingerea „starii bune” a apelor.

 

In conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2000/60/EC, statele dunarene, trebuie sa  elaboreze Planul de Management al Districtului Hidrografic al Dunarii.

In acest scop, statele semnatare ale Conventiei privind Cooperarea pentru Protectia si Utilizarea Durabila a Fluviului Dunarea au stabilit ca Planul de Management al Districtului Hidrografic al Dunarii sa fie format din doua parti :

 

Partea A: Planul general ce cuprinde problemele de importanta bazinala cu efecte transfrontaliere

Partea BPlanurile naţionale de management ale tarilor dunarene.

 

Partea A a Planului de Management a Districtului Hidrografic al Dunarii  – Raport 2004  a fost elaborat sub coordonarea ICPDR, pe baza contributiilor nationale, si aprobat de ministrii mediului din tarile dunarene reuniti in cadrul Conferintei Ministeriale care a avut loc la Viena pe 13.12.2004.

In conformitate cu prevederile Legii Apelor 310/2004,  Planul National de Management al Apelor din Romania este format din 11 Planuri de Management Bazinale. Autoritatile competente pentru elaborarea Planurilor de Management, conform Legii Apelor 310/2004, sunt Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si Administratia Nationala “Apele Romane”.

Raportul National 2004 al Planului National de Management al Apelor  raspunde obligatiilor de raportare la Comisia Europeana in conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2000/60 Articolul 5, Anexa II si Anexa III referitoare la prima analiza si caracterizare a bazinelor hidrografice. De asemenea, se furnizeaza informatii despre progresele inregistrate pentru implementarea Articolului 6 si Anexei IV privind inventarul zonelor protejate, precum si progresele legate de Articolul 14 privind informarea si consultarea publicului.

Raportul 2004 al Planului National de Mangement a Apelor din Romania elaborat de Administratia Nationala Apele Romane a fost avizat de Comisia Interministeriala a Apelor, fiind aprobat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si transmis la Comisia Europeana in data de 22.03.2005.

In conformitate cu Articolul 8 (1) al Directivei Cadru din domeniul apelor (2000/60/EC), Statele Membre ale Uniunii Europene trebuie sa stabileasca programele de monitorizare pentru   apele de suprafata si apele subterane in scopul cunoasterii si  clasificarii “starii “ acestora in cadrul fiecarui district hidrografic

Programele de monitorizare stabilite  au trebuit sa devina operationale pana la  22 decembrie 2006 aplicandu-se corpurilor de apa definite in cadrul primei etape de analiza a caracteristicilor districtelor  hidrografice

In conformitate cu Articolul 15 al Directivei Cadru din domeniul apelor (2000/60/EC), fiecare Stat Membru al Uniunii Europene trebuie sa elaboreze si sa transmita la Comisia Europeana pana in data de 22 Martie 2007’’Raportul privind Sistemul de Monitorizare al apelor’’ ce prezinta o sinteza a programelor de monitoring pentru apele de suprafata si pentru cele subterane in conformitate cu cerintele Directivei Cadru pentru Apa.

Raportul privind Sistemul National de Monitorizare al apelor din Romania  reprezenta  o sinteza a programelor de monitorizare pentru  cele 11 bazinele/spatii hidrografice  pe care se elaboreaza Planurile de Management in Romania.

 

 

ETAPELE DE REALIZARE SI RAPORTARE ALE PLANULUI DE

MANAGEMENT AL BAZINULUI HIDROGRAFIC

 

 

Actiuni Articolul din

Directiva Cadru

2000/60/EEC

Termene 1
Cadru legislativ

 •          adoptarea prevederilor legale
 •          identificarea autoritatii competente
 •          notificarea catre Comisia Europeana a autoritatilor competente
 

24

3 (7)

3 (8)

 

Decembrie 2003

Decembrie  2003

Iunie 2004

Caracterizarea bazinului hidrografic

 •          Analiza caracteristicilor bazinului hidrografic
 •          Registrul ariilor protejate
 •          Evaluarea presiunilor semnificative si a impactului acestora
 •          Analiza economica a utilizarii apei
 •          Revizuirea si analiza
 

5 (1)

6 (1)

5 (1)

5 (1)

5 (2)

 

Decembrie 2004

Decembrie 2004

Decembrie 2004

Decembrie 2004

Dec. 2013/Dec. 2019

Programele de monitoring

 •         Stabilirea retelelor de monitorizare si punerea in functiune a sistemelor de monitoring
 

8

 

Decembrie 2006

Informarea si consultarea publicului

 •         Publicarea calendarului si a programului de lucru 2
 •          Publicarea celor mai importante probleme de gospodarirea apelor  in b.h.1
 •          Publicarea draft-ului Planului de management1

 

 

14 (1a)

 

14 (1b)

 

14 (1c)

 

Decembrie 2006

 

Decembrie 2007

 

Decembrie 2008

Planul de Management

 •          Elaborarea si publicarea Planului de management
 •          Revizuirea Planului de management
 

13 (6)

 

13 (7)

 

Decembrie 2009

 

Decembrie 2015

Atingerea obiectivelor de mediu

 •           starea buna a apelor de suprafata
 •           starea buna a apelor subterane
 •           conformarea cu obiectivele pentru ariile protejate
 •          derogari pentru  atingerea obiectivelor
 

4 (1a)

4 (1b)

4 (1c)

4 (4)

 

Decembrie 2015

Decembrie 2015

Decembrie 2015

Dec. 2021/2027

Recuperarea costurilor pentru serviciile de apa9 (1)2010

 

 

1 – termenul  se refera la obligatia de implementare/realizare  a actiunilor in conformitate cu prevederile Directivei Cadru    2000/60/EEC.  In unele cazuri se pot stabili termene   mult mai stranse pentru finalizarea  planurilor la nivelul sub-bazinelor.

    Termenele de raportare catre  Comisia Europeana sunt decalate cu trei luni dupa termenele de implementare.

2 – la fiecare 6 ani

DESPRE NOI