Rețeaua Hidrometrică și Hidrogeologică

Administrația Națională “Apele Române” (ANAR) prin Rețeaua Hidrometrică și Hidrogeologică asigură informațiile hidrometrice, hidrogologice și de gospodărire a apelor ce se constituie în Fondul Național de Date de Gospodărire a Apelor (art 35.2, Legea Apelor) precum și datele necesare în fluxul informațional operativ din cadrul Sistemului Național de Veghe Hidrologica și Hidrogeologica.

Baza rețelei hidrologice și hidrogeologice naționale o reprezintă rețeaua hidrometrică națională, adică totalitatea stațiilor hidrometrice amplasate pe fluviul Dunarea, râuri, lacuri, pe canale/la folosințe, la izvoare, pe interfluvii și versanți (stații pluviometrice, nivometrice, evaporimetrice, foraje).

În prezent există 960 stații hidrometrice pe râuri și fluviul Dunărea, 918 stații pluviometrice,  317 platforme nivometrice (cu măsurători clasice), 52 stații evaporimetrice (de lac și de sol), 752 stații hidrometrice auxiliare (secțiuni „satelit”), 318 izvoare monitorizate hidrometric și peste 3014 foraje, la care se adaugă stații hidrometrice la folosințe și pe canale.

Principalul scop al rețelei hidrometrice naționale este de a furniza informațiile hidrologice și hidrogeologice necesare Sistemului Național de Gospodărire a Apelor.

În acest context, principalele obiective ale rețelei hidrometrice naționale sunt, pe de o parte, de a asigura veghea hidrologică permanentă, ceea ce presupune monitorizarea continuă a cursurilor de apă și a apelor subterane în stare de calm hidrologic și, cu intensitate mai mare, în stare de alertă (situații de urgență), iar pe de altă parte, de a constitui și completa Fondul Național de Date Hidrologice, Hidrogeologice și de Gospodărire a Apelor.

Fondul Național de Date este constituit astfel încât să satisfacă cerințele în domeniul apelor (cunoașterea resurselor de apă de suprafață și subterane la nivel național, prognoză și avertizări hidrologice, proiectarea construcțiilor și amenajărilor hidrotehnice, gestionarea resurselor de apă și managementul situațiilor de urgență, implementarea directivelor europene etc.) și a tuturor domeniilor conexe (conceperea și adaptarea strategiei naționale pentru schimbări climatice, studii de impact asupra mediului, proiectarea construcțiilor/elementelor de infrastructură, ramuri economice consumatoare/utilizatoare de apă etc.).

Astfel ca, A.N. „Apele Romane” prin personalul din cadrul Statiilor Hidrologice si Serviciilor de Prognoza Bazinala Hidrologie si Hidrogeologie,  muncitori hidrometri, tehnicieni, ingineri, hidrologi, monitorizeaza continuu parametrii hidrologici si meteorologici, atat prin observatii si masuratori in teren, cat si prin utilizarea aplicatiilor informatice specifice activitatii de hidrologie dezvoltate de colectivul de hidrologie, din cadrul ANAR/DMEIRA.

Programul de observatii si masuratori la statiile hidrometrice este deosebit de complex, cuprinzand monitorizarea unor multitudini de parametrii hidrologici si meteorologici.

Statie hidrometrica: punct (sectiune) stationar(a) pe un rau, cuprinzand instalatii de masurare, pentru determinarea sistematica a elementelor hidrologice ale unui curs de apa sau ale unui lac.

Complexul de observatii si masuratori reprezinta ansamblul, totalitatea lucrarilor care se executa la statia hidrometrica, asupra elementelor hidrologice ale cursului de apa si asupra elementelor meteorologice principale care influenteaza elementele hidrologice, in scopul obtinerii de date (valori) care sa caracterizeze elementele respective la un moment dat.

Elementele hidrologice si meteorologice asupra carora se fac masuratorile la statiile hidrometrice sunt:

 1. Nivelul apei
 2. Panta suprafetei apei
 3. Temperatura apa/aer
 4. Fenomene de iarna pe rau
 5. Turbiditatea apei
 6. Vegetatie acvatica
 7. Adancimile cursului de apa
 8. Debite de apa
 9. Debite de aluviuni in suspensie
 10. Debite de aluviuni tarate
 11. Aluviuni depuse in patul albiei
 12. Granulometrie
 13. Directia si taria vantului
 14. Precipitatii lichide
 15. Zapada
 16. Fenomene meteorologice

Datele provenite din complexul de observatii si masuratori sunt analizate zilnic pentru estimarea starii initiale sau a situatiei hidrologice curente, iar pe baza estimarilor prognostice hidrometeorologice, sunt facute calcule pentru determinarea valorilor maxime sau minime posibile pentru intervale scurte de timp, dar si calculul de propagare a viiturilor, in vederea stabilirii valorilor maxime in sectiunile din aval.

De asemenea, pe baza masuratorilor (inclusiv a masuratorilor topometrice) sunt stabilite cheile limnimetrice care ofera valori exacte ale debitelor tranzitate prin albia raului, in special pentru estimarile prognostice atat la ape mari/viituri, cat si in perioade cu seceta.

Toate activitatea de hidrologie sta la baza  activitatilor de prognoza hidrologica si a managementului situatiilor de urgenta, personalul din cadrul Statiilor Hidrometrice, Statiilor Hidrologice si Serviciilor Hidrologice oferind informatiile referitoare la starea si evolutia parametrilor hidrometeorologici, in timp real, cu date si informatii necesare pentru sistemul de modelare hidrologica precum si in gestionarea situatiilor de urgenta.

DESPRE NOI