Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Administrației Naționale „Apele Române” este doamna Cătălina Brăgaru, Compartiment Comunicare și Relații cu Presa

Telefon: +40 21 311 01 46 / interior 1155

  • ACASĂ
  •  / 
  • CONTACT
  •  / 
  • PERSOANA RESPONSABILĂ CU APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 544/2001