Invitații de participare la consultări

Începând din data de 26 ianuarie, Administrația Națională ”Apele Române” pune la dispoziția factorilor interesați (instituții publice, ONG-uri, unități administrativ teritoriale, etc.), prin intermediul Vizualizatorului Web GIS, primul set de Hărți de Hazard și de Risc la Inundații. Platforma Web Viewer poate fi accesată la adresa: https://harti-hazard-risc.inundatii.ro

Pentru vizualizarea hărților, este necesar ca, la prima accesare, fiecare utilizator să transmită pe adresa de e-mail: contact-harti@inundatii.ro datele de contact (numele instituției, numele utilizatorului, adresa de e-mail) pentru a fi creat un cont personal. Datele cu caracter personal vor fi gestionate conform legislației GDPR.

O dată creat contul de utilizator, veți putea transmite comentarii/sugestii cu privire la documentele supuse dezbaterii. Hărțile vor fi încărcate în mod eșalonat în platformă și utilizatorii vor primi notificări atunci când un nou set va fi disponibil.

În aceeași secțiune a site-ului va exista și o serie de materiale de sprijin: un ghid de utilizare, o listă de întrebări și răspunsuri frecvente și un tutorial video.

După finalizarea hărților de hazard și de risc la inundații, vor fi elaborate Planurile de Management al Riscului la Inundații, documente strategice care vor conține lista măsurilor identificate pentru reducerea riscului la inundații în următorii 6 ani. În același timp, acestea vor constitui instrumente de lucru pentru autoritățile locale și centrale, cu rol important în asigurarea dezvoltării urbanistice viitoare.

Activitățile se realizează în cadrul proiectului RO-FLOODS ( „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații –”) derulat de Administrația Națională ”Apele Române” și Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor cu sprijinul Băncii Mondiale.​

Licitatii CONSULTAREA PIETEI – WATMAN II