Anunț recrutare și selecție a personalului angajat în afara organigramei pentru implementarea proiectului „Sprijin acordat statelor membre pentru stabilirea de sisteme naționale, puncte locale de colectare și infrastructură digitală pentru monitorizarea Covid 19 și a variantelor acestuia în apele uzate – România”

Anunț rezultat selecție echipă de implementare a proiectului „Sprijin acordat statelor membre pentru stabilirea de sisteme naționale, puncte locale de colectare și infrastructură digitală pentru monitorizarea Covid 19 și a variantelor acestuia în apele uzate – România”