Anunt post vacant Inginer la Serviciul Urmarire,Investitii, Derulare Contracte- D.D.I

Anunt rezultat selectie dosare Concurs Inginer la Serviciul Urmarire,Investitii, Derulare Contracte- D.D.I

Anunt rezultat proba scrisă – Concurs Inginer la Serviciul Urmarire,Investitii, Derulare Contracte- D.D.I

Anunt rezultat proba interviu – Concurs Inginer la Serviciul Urmarire,Investitii, Derulare Contracte- D.D.I

Rezultat final inginer la serviciul Urmărire investiții, Derulare contracte – DDI