Anunț organizare procedură de detașare – consilier – Compartimentul Consilieri – ANAR

Erată la anunțul pentru organizarea procedurii de detașare – consilier – Compartimentul Consilieri – ANAR

Anunț rezultat selecție dosare consilier – Compartimentul Consilieri – ANAR

Anunț rezultat proba interviu consilier – Compartimentul Consilieri – ANAR