Directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”(ANAR), Victor Sandu, a dispus un control în zona Acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud, în urma unor informații apărute în spațiul public referitoare la posibile deversări de apă menajeră în apa lacului. În urma acțiunii de control desfășurată de reprezentanții Biroului Corp de control al ANAR, împreună cu inspectori de gospodărire a apelor detașați în regim de urgență din teritoriu, suntem în măsură să precizăm următoarele:

– În data de 07.03.2019 a fost identificată o conductă îngropată prin care o societate comercială evacua prin pompare ape uzate menajare din bazinul vidanjabil. Conducta a fost dezafectată de către inspectorii aflați la fața locului și fapta constatată a fost sancționată contravențional, conform Legii Apelor 107/1996, cu o amendă în valoare de 40.000 lei.

– La circa 100 de metri în amonte de societatea sancționată s-a identificat o altă conductă, dar prin care nu se evacua apă la data controlului, inspectorii procedând la blindarea acesteia. Totodată, au mai fost inspectate 13 obiective aparținând operatorilor economici care, la data controlului, nu desfășurau activități, nefiind posibilă identificarea de evacuări de ape uzate în lacul de acumulare Colibița.

– Conductele la care s-a făcut referire într-un reportaj difuzat de un post TV au fost identificate, dar pe acestea nu existau scurgeri de apă. În urma verificării la fața locului s-a constatat că acestea sunt conducte de drenaj realizate pentru consolidarea malului, iar operatorul economic care își desfășoară activitatea în zonă are act de reglementare în acest sens.

– În data de 08.03.2019 o altă societate comercială a fost sancționată contravențional cu 80.000 de lei, pentru instalarea unei conducte fără act de reglementare; de asemenea, s-a dispus dezafectarea, în maximum 48 de ore, a conductei amplasate în cuveta lacului fără avizul de gospodărire a apelor și prezentarea dovezii de îndeplinire a măsurii la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița Năsăud.

– Tot în data de 08.03.2019, verificându-se la pas malurile acumulării, au fost identificate 4 conducte prin care la data controlului nu se evacua apă. În urma verificării, s-a constatat că acestea aparțin unor case de vacanță care la dată inspecției nu erau locuite. Conductele au fost blindate de inspectori.

– În cadrul acțiunii de verificare a malurilor acumulării Colibița nu au fost identificate garduri pe zona de protecție a acesteia, operatorii economici inspectați fiind atentionați să mențină permanent limita impusă. Totodată, s-a realizat o filmare aeriană cu drona care confimă faptul că la data verificării nu existau și alte conducte prin care să se evacueze ape uzate.

Referitor la activitatea de control desfășurată de către SGA Bistrița-Năsăud în arealul Acumulării Colibița s-a constatat că în perioada 2016-2018 au fost încheiate 71 de PVC (procese verbale de control) și s-au aplicat 6 amenzi contravenționale în valoare de 180.000 de lei(trei operatori economici și trei persoane fizice).

Totodată, raportul de control conține și unele propuneri de măsuri astfel încât, pe viitor, să se diminueze riscul apariției altor încălcări ale legislației în domeniu gospodăririi apelor. Aceste propuneri sunt:

1. Efectuarea de acțiuni comune împreună cu reprezentații Gărzii de Mediu și Direcția de Sănătate Publică în vederea identificării și aplicarii măsurilor legale față de operatorii economici/persoane fizice care deversează ape neepurate în Acumularea Colibița sau care nu respectă condițiile impuse prin actele de reglementare.

2. Constituirea unei comisii pentru monitorizarea permanentă a zonei riverane acumulării Colibița.

3. SGA Bistrița-Năsăud va inventaria toate proprietățile riverane lacului Colibița și va monitoriza toți operatorii sub aspectul deversărilor de ape pluviale sau uzate în cuveta lacului.

4. Reluarea acțiunilor de inspecție și control în sezonul turistic, împreună cu inspectorii de gospodărire a apelor.

5. Efectuarea unui control tematic la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud și la Inspecția Bazinală de Apă Someș-Tisa.

6. Emiterea unor legitimații speciale de control pentru toți inspectorii de gospodărire a apelor, cu dreptul de a aplica sancțiuni contravenționale pe întreg teritoriul României.

Directorul general al ANAR, Victor Sandu, l-a informat pe ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, cu privire la măsurile și concluziile raportului de control, iar în perioada următoare vor fi luate deciziile care se impun.

De asemenea, menționăm faptul că în perioada următoare controale de acest gen vor fi efectuate și în arealul altor acumulări situate în zone cu potențial turistic, dar nu numai, astfel încât să fie depistate și eliminate eventuale deversări neautorizate, similare cu cele de la Colibiția, aduse în atenția publică de mass-media.

Compartiment Comunicare și Relaţii cu Presa