În cadrul rectificării din acest an, Administrația Națională ”Apele Române” a primit credite bugetare suplimentare în valoare de 50 milioane de lei. Dintre acestea (adică aproape 30%), au fost alocate pentru obiectivul de investiție Mihăileni, al cărui buget a fost majorat cu 14,9 milioane de lei. Aceste fonduri sunt necesare pentru continuarea lucrărilor la acumularea Mihăileni, de pe râul Crișul Alb, din județul Hunedoara.
Acumularea Mihăileni este o lucrare de amploare, realizată din surse bugetare, a cărei valoare totală de investiție este de 162,84 mil.lei. La sfârșitul anului trecut, valoarea cumulată a lucrărilor realizate era de 100 mil.lei.
Ca majoritatea lucrărilor hidrotehnice pe care le avem în administrare, și acumularea Mihăileni va avea o funcționalitate multiplă.
Astfel, odată finalizat, peste 30.000 de locuitori vor fi apărați de riscul inundațiilor. Mai exact, este vorba despre locuitorii municipiului Brad, precum și de obiectivele socio-economice din zonă care, în acest moment, sunt expuse riscului de inundații. Având în vedere frecvența ridicată a fenomenelor hidrometeorologice din aceste zone, prin construcția acestui baraj, anual, ar putea fi evitate pagube potențiale de natură socio-economică în valoare medie de peste 700 mii de euro. De aceea, reducerea riscului de inundații pentru județul Hunedoara va atrage noi investitori în zonă. Aceasta înseamnă apariția unor noi locuri de muncă, dar și noi oportunități pentru dezvoltarea unor proiecte de antreprenoriat.
În același timp, lucrarea va asigura necesarul pentru alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor din Brad, Crișcior, precum și a altor consumatori aflați în aval de baraj. De asemenea, se va constitui o sursă de apă pentru industria minieră din zonă. Mai mult, va avea și un rol de producere a energiei electrice.
În concluzie, odată finalizată, această lucrare va aduce beneficii majore, atât pentru comunitate, cât și pentru dezvoltarea socio-economică a zonei.
După recepția lucrării, acumularea Mihăileni va intra în patrimoniul Administrației Bazinale de Apă Crișuri.