În ședința din data de 24 septembrie, Guvernul a aprobat HOTĂRÂREA cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale “Apele Române”.   Prin acest act normativ,  bugetul ANAR este suplimentat cu fonduri importante care vor fi investite în infrastructura strategică de apărare împotriva inundațiilor. Astfel, au fost alocați suplimentar 65 mil lei (credite bugetare și fonduri rambursabile alocate prin programul de finanțare BDCE) și 150 mil.lei, sumă reprezentând  creditele de angajament.

În urma adoptării acestui act normativ, ANAR poate continua lucrările de investiții aflate în derulare. Totodată, poate iniția procedurile de achiziții publice, în vederea contractării unor noi lucrări de apărare împotriva inundațiilor. Lucrările se vor realiza în zonele afectate de fenomenele hidrometeorologice extreme care s-au înregistrat în ultimii doi ani de zile.

Ervin Molnar, directorul general al Administrației Naționale ”Apele Române” a declarat că:

„Sunt mulțumit de fondurile bugetare alocate și, așa cum am promis, ne vom ține de cuvânt. Prin prisma responsabilităților care ne revin, dar și a rolului strategic pe care il are ANAR, este de datoria noastră să implementăm politici publice concrete de susținere a investițiilor majore în infrastructura de apărare împotriva inundațiilor.

Iată că, până acum, demersurile noastre nu au fost în zadar și vom reuși, în anii care vor urma, să finalizăm lucrări hidrotehnice de importanță strategică care generează progres socio-economic și contribuie la dezvoltarea societății în ansamblu”