București, 25 septembrie 2020

În ședința de Guvern, s-a aprobat HOTĂRÂREA pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, conform căreia veniturile ANAR se majorează cu 1,13%, respectiv cu suma de 12.683 mii lei, cheltuielile cresc cu 5,68%, respectiv cu suma de 66.916 mii lei, iar deficitul bugetar este majorat cu suma de 54.233 mii lei. Acest act normativ include fondurile suplimentare alocate pentru investițiile în infrastructura strategică de apărare împotriva inundațiilor.

Astfel, în cadrul rectificării bugetului de stat, au fost suplimentate creditele bugetare și creditele de angajament. Astfel, la titlul 65, au fost suplimentate cu 14,841 mil.lei fondurile rambursabile alocate prin programul de finanțare BDCE iar, la titlul 71, au fost alocați suplimentar 50 mil.lei, sumă care reprezintă valoarea creditelor bugetare și 150 mil.lei reprezentând credite de angajament.

Ca urmare a suplimentării fondurilor, ANAR va putea continua lucrările de investiții aflate în derulare. Totodată, va putea iniția procedurile de achiziții publice, în vederea demarării unor lucrări de apărare împotriva inundațiilor, în zonele afectate de fenomenele hidrometeorologice extreme înregistrate în perioada 2019-2020.

Compartiment Comunicare și Relaţii cu Presa