În luna iunie, au continuat fenomenele meteorologice extreme în aproape toată țară. S-au înregistrat cantități mari de precipitații căzute în intervale de timp relativ scurt, precipitații cu caracter de averse torențiale, ce au condus la activarea torenților, scurgeri importante de pe versanți, viituri rapide pe unele râuri mici cu efecte severe de inundații locale și creșteri importante de debite și niveluri cu depășiri ale cotelor de apărare.

Personalul operativ al unităților din subordinea A.N. „Apele Române”, Administrațiile Bazinale de Apă (ABA) și Sistemele de Gospodărire a Apelor (SGA), au intervenit pentru prevenirea și reducerea efectelor inundațiilor pe toate cursurile de apă aflate în administrare. Construcțiile hidrotehnice au fost exploatate conform prevederilor Regulamentelor de Exploatare, prin asigurarea volumelor de atenuare în acumulări și tranzitarea în condiții de siguranță a viiturilor.

Începând cu 1 iunie, în urma inundațiilor, s-au înregistrat pagube importante în județele: Alba, Bihor, Prahova, Iași, Vaslui, Buzău, Vrancea, Galați și Sălaj.
Administrațiile Bazinale de Apă Crișuri, Mureș, Prut-Bârlad, Buzău-Ialomița, Siret și Banat au intervenit prompt cu echipe de intervenție, cu materiale și mijloace de intervenție, precum și cu utilajele din dotare în toate sectoarele critice. S-au supraînălțat digurile cu saci de nisip, au fost puse în siguranță subtraversările prin diguri, au fost neutralizate zonele cu infiltrații prin și pe sub corpul digurilor. Totodată, s-a intervenit cu motopompele de mare capacitate și utilajele din dotare, alături de echipele ISUJ și SVSU, pentru evacuarea apei din gospodăriile inundate, pentru deblocarea podurilor și podețelor, pentru degajarea albiilor și asigurarea secțiunilor de scurgere în zona localităților.

În cursul nopții de 13 iunie, personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud a fost mobilizat în teren în comunele Șieuț, Șieu și Mărișelu.

În ultimele 24 de ore au fost depășite cotele de apărare la mai multe stații hidrometrice:

– COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Şieu – Domneşti (CI+70)-județul Bistrița- Năsăud, Prut – Fălciu (CI+17)-județul Vaslui, Prut – Şiviţa (CI+14)-județul Galați;
– COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bega – Cenei (CA+11)-județul Timiș, Neajlov – Călugăreni (CA+13)-județul Giurgiu, Glavacioc – Crovu (CA+8)-județul Giurgiu, Pârăul Câinelui – Vârtoapele (CA+7)-județul Teleorman, Prut – Drânceni (560+30)-județul Vaslui şi Oancea (CA+100)-județul Galați.

În acest interval au fost emise 8 Avertizări hidrologice pentru fenomene imediate, din care o avertizare COD ROȘU pentru râurile Șieu – bazin superior amonte S.H. Domnești, Budac, Lut (afluent al Mureșului) – bazin superior, şi 4 Atenționări hidrologice pentru fenomene imediate.

Pentru fluviul Dunărea este în vigoare Avertizarea hidrologică nr.39/12.06.2019. Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), în intervalul 12.06 – 13.06.2019, a fost în scădere, având valoarea de 10.900 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).

Se înregistrează depășiri ale fazelor de apărare:

Faza I de apărare la stațiile hidrometrice: Călărași (550+46) – județul Călărași (ora 1:00), Giurgiu (570+69) – județul Giurgiu (ora 4:00), Feteşti (565+65) – județul Ialomița, Cernavodă (500+96) – județul Constanța, Vadu Oii (600+58) – județul Constanța, Galaţi (560+23) – județul Galați, Isaccea (380+76) – județul Tulcea (ora 18) și Tulcea (320+56) – județul Tulcea
Faza a II-a de apărare la stațiile hidrometrice: Bechet (600+40) – județul Dolj, Corabia (550+26) – județul Olt, Tr. Măgurele (550+41) – județul Teleorman (ora 4:00), Zimnicea (610+36) – județul Teleorman (ora 4:00), Olteniţa (630+2) – județul Călărași (ora 1:00), Hârşova (610+30) – județul Constanța, Brăila (610) – județul Brăila.

Personalul A.N. „Apele Române” monitorizează toate cursurile de apă vizate de avertizările hidrologice în vigoare şi acţionează prin formaţiile de intervenţie cu utilajele din dotare acolo unde situația o impune. Totodată, sunt pregătite să intervină toate utilajele din cadrul ANAR pentru deblocarea albiilor şi asigurarea secţiunilor de scurgere.
Se conlucrează permanent cu Inspectoratele Județene de Situații de Urgență și autoritățile locale.

Directorul General al A.N. „Apele Române”, Victor Sandu a dispus unităților din subordine, ca echipele de intervenție să rămână în teren până la normalizarea situației în zonele afectate de inundații, iar dacă situația o impune, să ceară suplimentarea cu personal și mijloace tehnice de intervenție.

Specialiștii A.N. „Apele Române” solicită populației să nu traverseze cursurile de apă și să nu desfășoare activități în zonele adiacente albiilor acestora, în perioadele în care sunt emise coduri meteorologice și hidrologice.

Compartiment Comunicare și Relaţii cu Presa