Directorul general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), Victor Sandu, a participat joi, 20 iunie, la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Dunării, la Brăila. La ceremonia organizată de către Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița au mai participat: ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, secretarul de stat pentru Ape, Adriana Petcu, precum și directorii celor 11 administrații bazinale de apă din țară.
Ședința solemnă s-a desfășurat sub sloganul „Fii activ pentru o Dunăre mai sigură!”. În cadrul ceremoniei, Comitetul de Bazin a aprobat „Planul de restricții în perioade deficitare”.
După eveniment, cei prezenți s-au deplasat pe faleza Dunării pentru a vedea câteva echipamente de nouă generație, parte a proiectului WATMAN.
Ulterior, pe o navă de pregătire profesională aparținând Romsilva, a avut loc o întâlnire cu elevii clasei a IV-a ai școlii „Mihail Sadoveanu” , din Brăila. Directorul general al ANAR, Victor Sandu, și ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, le-au decernat copiilor diplome și premii pentru participarea la concursul de desene a cărui temă a fost „Fii activ pentru o Dunăre mai sigură!”. Toți participanții la concurs au fost premiați cu un ghiozdan și rechizite școlare, iar ocupanții primelor locuri au primit tablete, boxe wireless și căști audio.
Mai jos, vă atașăm Mesajul susținut de către directorului general al Administrației Naționale „Apele Române” , Victor SANDU, cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Dunării 2019

Doamnelor și domnilor,
Stimați colegi,
În anul 2004, Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR) împreună cu ţările dunărene au decis ca ziua de 29 iunie să fie declarată „Ziua Dunării”, zi de sărbătoare pentru toate ţările situate în bazinul fluviului.
În acest context, România este deosebit de interesată în consolidarea şi intensificarea cooperării între țările dunărene, prin care să se promoveze acţiuni coordonate de protecție a calității apelor şi de management al riscurilor naturale şi antropice, la nivelul întregului bazin. Aceasta va fi calea asigurării condiţiilor unei dezvoltări durabile a întregii regiuni.
În acest sens, un rol deosebit revine Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea, care oferă cadrul instituţional necesar pentru cooperarea la nivel de bazin hidrografic şi prin intermediul căreia se realizează o armonizare a strategiilor şi activităţilor care au drept scop utilizarea durabilă a apelor şi protecţia mediului acvatic.
Tema propusă de ICPDR pentru acest an este „Fii activ pentru o Dunăre mai sigură!”.
Administrația Națională „Apele Române” este activă și preocupată de implementarea unor proiecte cu finanțare europeană, care sunt strâns legate de domeniul de activitate al instituției.
Astfel, începând cu anul 2017, Administrația Națională „Apele Române” este implicată activ în proiectul „Managementul Sedimentelor de pe Fluviul Dunărea – Restabilirea echilibrului în regimul sedimentelor din Dunăre”, DanubeSediment, în parteneriat cu alte 13 instituții din 9 țări din bazinul Dunării. Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea managementului apei și a sedimentelor, precum și a morfologiei fluviului Dunărea, prin analiza bazelor de date și metodologiilor de măsurare practicate în toate țările participante, pentru realizarea bilanțului sedimentelor și analiza evoluției istorice a albiei fluviului Dunărea. Caracterul inovator al proiectului este dat, pe de o parte, de abordarea originală multi-sectorială, cu interrelaționare între mai multe părți interesate, iar pe de altă parte, de un management transnațional și transversal al sedimentelor la nivel de bazin, sectorial și local. ANAR coordonează, în acest proiect, un pachet tehnic de lucru dedicat analizei impactului și măsurilor, cu scopul de a recomanda măsuri potențiale pentru stabilirea unei continuități dinamice și sustenabile a sedimentelor în fluviul Dunărea.
De asemenea, Administrația Națională „Apele Române” are rol de lider al proiectului DanubeFloodplain – „Reducerea riscului la inundații prin restaurarea luncii inundabile a fluviului Dunărea și a afluenților”. Acest proiect de interes strategic este finanțat în cadrul Programului Transnațional Dunăre. Principalele rezultate vizate constau în elaborarea Manualului privind restaurarea și conservarea luncilor inundabile, Ghidului privind managementul durabil al luncilor inundabile și Planului de acțiune privind restaurarea și conservarea luncilor inundabile la nivelul bazinului Dunării. În plus, o contribuție importantă în cadrul acestui proiect este dată de modelarea hidraulică a zonei pilot Bistreț pentru studierea unor posibile variante de renaturare și schimbare a folosinței terenului într-un mod fundamentat, pe analiza cost – beneficiu, cu includerea serviciilor de ecosistem. Acest gen de studii poate sta la baza strategiilor de dezvoltare teritorială care să țină cont de managementul riscului la inundații, corelat cu soluții bazate pe mecanisme și procese naturale mai prietenoase cu mediul și eficiente din punctul de vedere al reducerii hazardului la inundații.
Aceste proiecte, în ansamblul lor, fac parte din eforturile României de aplicare a prevederilor europene ale Directivei Cadru Apă și a Directivei Inundații, prin identificarea soluțiilor de tip „win-win”, aplicabile pe teritoriul României și-n lunca inundabilă a Dunării.
Ca în fiecare an, ANAR acordă o atenţie sporită activităților care vizează conştientizarea cetăţenilor privind respectul față de apă, astfel încât să fie evitată poluarea acestei resurse vitale. Suntem responsabili, preocupați și implicați în acest proces, inclusiv prin atragerea populaţiei alături de noi, astfel încât, împreună, să cultivăm etica respectului faţă de apă, apă care susţine viaţa.
Fluviul Dunărea trebuie să rămână și pentru generațiile viitoare o sursă majoră de apă. Societatea umană trebuie să utilizeze apa fluviului nu doar pentru alimentarea cu apă potabilă, ci și pentru alte domenii de activitate, cum ar fi: agricultura, piscicultura, hidroenergia, industria, navigaţia, și de ce nu agrementul.

 

Compartiment Comunicare și Relaţii cu Presa