A.N. „Apele Române” a efectuat acțiuni de verificare pe râul Pasărea în urma producerii fenomenului de mortalitate piscicolă

Din dispoziția directorului A.N. „Apele Române”, Victor Sandu, Corpul de Control din cadrul ANAR împreună cu reprezentanții Inspecțiilor Teritoriale de Apă (ABA-uri) au verificat și controlat sursele de poluare și evacuările ilegale de ape uzate în râurile Argeș și Dâmbovița, precum și din afluenții acestora.

În urma controalelor efectuate:

 • s-au dispus 130 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate;
 • au fost încheiate 59 de procese verbale de control;
 • au fost date 9 avertismente;
 • a fost înaintată o sesizare penală cu privire la complexul rezidențial care evacuează ape uzate menajere neepurate în canalul de desecare Cd20a aflat în administrarea A.N.I.F. – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Prahova – Unitatea de Administrare Prahova, canal ce debușează în râul Pasărea;
 • au fost aplicate sancțiuni în valoare de 475.000 lei.

Printre măsurile dispuse în urma controlului sunt:

 1. interzicerea evacuării de ape uzate neepurate pe terenuri, canale de desecare, cursuri de apă sau evacuarea de ape uzate epurate în alte locuri, altele decât cele prevăzute în autorizația de gospodărire a apelor;
 2. se vor face permanent demersuri în vederea încadrării indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate în limitele maxim admise în autorizația de gospodărire a apelor;
 3. se vor institui în teren zonele de protecție sanitară la forajele aflate în exploatare, conform studiului hidrogeologic și HG 930/2005;
 4. exploatarea instalațiilor de epurare se va face astfel încât indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate evacuate în receptor să se încadreze în limitele maxim admise prin autorizația de gospodărire a apelor;
 5. se va întreţine, igieniza şi îndepărta vegetaţia prezentă în zona adiacentă gurii de vărsare a apelor uzate epurate în canalul ANIF;
 6. în cazul provocării unor poluări în receptori, prin depăşirea concentraţiilor indicatorilor de calitate autorizaţi se va anunţa imediat dispeceratul ABA Argeș –Vedea/SGA Ilfov – Bucureşti;
 7. se va întreţine, igieniza şi îndepărta vegetaţia prezentă în zona adiacentă gurii de vărsare a apelor uzate epurate în râul Pasărea;
 8. se va asigura funcţionarea corespunzătoare a staţiei de epurare astfel încât apele uzate evacuate în emisar să se încadreze în limitele reglementate prin autorizaţia de gospodărire a apelor;
 9. se vor curăța celor două guri de evacuare a apelor uzate menajere în zona de deversare în canalele A.N.I.F.;
 10. prelevarea probelor de apă uzată epurată de la stația de epurare se va realiza de către un laborator acreditat RENAR pentru metoda de prelevare.

În viitorul apropiat, se vor desfășura acțiuni comune cu inspectori din cadrul DSP, DSV și Garda de Mediu în vederea identificării operatorilor economici care poluează cursurile de apă.

Compartiment Comunicare și Relaţii cu Presa