Astăzi, 14 iunie a.c., a avut loc deschiderea polderelor de testare „FLOOD PROOF ROMANIA”, din cadrul proiectului B.R.I.G.A.I.D. – BRIDGING THE GAP FOR INNOVATIONS IN DISASTER RESILIENCE, un proiect care beneficiază de 7,8 mil euro, fonduri nerambursabile, alocate prin Programul HORIZON 2020. Proiectul este implementat de Administrația Națională „Apele Române”, în calitate de partener de aplicare, împreună cu Delft University of Technology (Olanda), în calitate de lider de proiect.

Cele două poldere sunt situate la 36 de km de București, în localitatea Făcău, din județul Giurgiu, în aval de barajul cu același nume. Acestea vor fi folosite ca bazine de testare a digurilor mobile și a hidrobarajelor în caz de viituri. Totodată, în cadrul proiectului B.R.I.G.A.I.D., pot fi dezvoltate și demonstrate soluții inovatoare/inovații care pot fi implementate pe viitor pentru prevenirea și protecția împotriva inundațiilor, precum și alte tehnologii invazive din domeniul apelor.

Digurile de contur ale bazinelor de testare (poldere I si II) sunt realizate din materiale locale de tip argilos, care au fost procurate dintr-o zonă de carieră situată la nivelul câmpului înalt, în malul stâng al acumulării Făcău.

Polderul I are suprafața de la bază înclinată de la 0,5 m de la coronamentul polderului, pentru a mări viteza de scurgere a apei și pentru a permite efectuarea de experimente la viteze mari. Coronamentul digului și taluzul spre exterior sunt protejate cu un strat vegetal de 10 cm grosime, înierbat. Taluzul digului spre incintă este protejat cu o saltea antierozională, care să împiedice antrenarea umpluturilor din diguri la viteze mari ale apei.

Polderul II are suprafața la bază dreptunghiulară. Coronamentul digului, taluzul spre incintă și lungimea de taluz spre exterior sunt protejate cu un strat vegetal de 10 cm grosime, înierbat. Pentru accesul din exterior către coronamentul digurilor de incintă este prevăzută o rampă cu pantă 1:10.

În cadrul acestui proiect, Administrația Națională „Apele Române” se implică, alături de alți 23 de parteneri (institute de cercetare/agenți economici specializați/ universități), care provin din 12 țări europene (Olanda, România, Spania, Belgia, Olanda, Italia, Grecia, Israel, Albania, Portugalia, Anglia și Polonia).